Centrum Informacji Surdopedagogów

OSW  Poznań 


 

 Informuję, iż od 19 kwietnia br. do nauki na terenie placówki wracają uczniowie;
 kl.I-III szkoły podstawowej, klasy 7e,6e,

 szkoły przysposabiającej do pracy.

 Pozostali uczniowie pracują wyłącznie w trybie zdalnym.

 

 

 

KOMUNIKAT DYREKTORA 25.03.2021

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną zawieszam od dnia 29 marca do 9 kwietnia br. zajęcia w przedszkolu oraz zajęcia zespołu wczesnego wspomagania rozwoju. Uczniowie szkoły podstawowej, szkoły branżowej , technikum oraz szkoły przysposabiającej do pracy przechodzą na nauczanie zdalne.
 
Jolanta Ruła

 

 

 

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną od dnia 22 marca br. realizujemy nauczanie w zmienionej formie organizacyjnej;

  1. Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej pracują w trybie stacjonarnym na terenie ośrodka.
  2. W trybie stacjonarnym na terenie ośrodka pracują; przedszkole, zespoły wczesnego wspomagania rozwoju, uczniowie klas; 7e,6e szkoły podstawowej oraz uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy.
  3. Uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz uczniowie szkoły branżowej i technikum pracują wyłącznie w formie zdalnej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na platformie Microsoft Teams.

Wszystkich proszę o przestrzeganie procedur sanitarnych i zachowywanie dystansu społecznego.

                                                                                                                                                   Jolanta Ruła


 


 

                                                                                                                             

 

 

 

 

Read More

Centrum Informacyjne Surdopedagogów 

OSW Poznań 2018