Centrum Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci Niesłyszących działa od 1.09.2005. Obejmujemy opieką dzieci niesłyszące, również obarczone innymi dysfunkcjami, w wieku od urodzenia do podjęcia nauki w szkole.
Aby dziecko mogło zacząć uczęszczać na zajęcia wymagana jest OPINIA O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA z poradni psychologiczno – pedagogicznej.