Centrum Informacji Surdopedagogów

©OSWDN  Poznań

Edukacja

Katalog placówek oświatowych zajmująych się edukacją oraz  wychowaniem dzieci i młodzieży niesłyszących na terenie Polski.

 

Kontakt

Centrum Informacyjne Surdopedagogów 

OSW Poznań 2018